e-Aduan

    • Borang ini disediakan untuk anggota Koperasi UTM Berhad (KUTMB) bagi menyalurkan sebarang aduan berkaitan KUTMB.

    • Sila isikan semua maklumat dengan menggunakan HURUF BESAR sahaja kecuali alamat EMAIL.

Gelaran

Kod PTJ

[recaptcha]